Workshops

Winter/spring 2023 - Workshop program

Every Wednesday you can join in colorful creative fiber adventures in Pygmalion Poort, a small Art & Culture Centre in Almere Poort, the Netherlands.

For now the following workshops for adults are planned.

  • Playing with wool = freeform crochet
  • Beads and colors
  • 3D Felting: cat-basket, bird-nest or bag
  • Woolen flowers
  • More workshops under construction

Scroll down to read more

Wednesday afternoon is for young people (8+) and adults.
Just come to the Walk-in Fiber and Color.

Winter/voorjaar 2023 - Workshop programma

Elke woensdag kan je meedoen in kleurrijke creatieve draadjes-avonturen in Pygmalion Poort, een kleinschalig Kunst & Cultuur Centrum in Almere Poort.

De volgende workshops voor volwassenen staan nu gepland:

  • Spelen met wol = freeform haken
  • Kralen en kleuren
  • 3D Vilten: kattenmand, vogelnest of tas
  • Bloemen van wol
  • Er komen nog meer workshops bij!

Scroll naar beneden om verder te lezen.

Woensdagmiddag is voor jong (8+) en oud.
Kom gezellig naar de Inloop Draadjes en Kleur.

Walk-in Fiber and Color

Wednesday afternoon is for young people (8+) and adults.
Just come and join us and learn how to wet-felt, needle-felt, finger-crochet, arm-knit, slow-stitch, wild-weave, knot and string. Make your own amazing textile artwork!

Nice to do as (grand)parent with your child, but certainly also for adults to get to know different handicraft-techniques.

You are also welcome to bring your own knitting/crochet project and work in our company.

When:
Every Wednesday afternoon 3.00-4.30 pm.
The activity starts at 3 pm. (Experience tells we're usually busy till 4.30pm)
Price:
€ 5,- with participation in the activity
€ 1,- without participation in the activity

Inloop Draadjes en Kleur

Woensdagmiddag is voor jong (8+) en oud.
Kom gezellig meedoen en leer nat-vilten, naald-vilten, vinger-haken, arm-breien, wild-weven, knopen en rijgen. Maak zo de mooiste dingen!

Leuk als (groot)ouder samen met je kind, maar ook zeker leuk voor volwassenen om kennis te maken met verschillende handwerk-technieken.

Je mag ook gezellig aanschuiven met je eigen handwerkproject om daar in gezelschap aan te werken.

Wanneer:
Elke woensdagmiddag 15.00-16.30 uur.
De activiteit begint om 15.00 uur. (Ervaring leert dat we meestal tot 16.30 uur bezig zijn.)
Kosten:
€ 5,- als je meedoet met de activiteit
€ 1,- als je niet meedoet met de activiteit

Workshop Say it with flowers

Spring is coming! That's why we make one certain flower of wool every Wednesday in March and April.

One week we felt a flower of wool with hot water and soap. You can see examples on the first picture (left), in planning in red

The other week we make a flower of woolfelt with scissors and gluegun. You can see examples on the last picture (right), in planning in blue

You can join this workshop one, more or all eight times.

The planning is
March 8     - flower on stem or as brooch
March
15   - peony
March 22 
- poppy
March 29 
- lavender
April 5      
- double lily-like flower
April 12    
- rose
April 19    
- flowers on cord
April 26   
- magnolia


When:
All Wednesday mornings in March and April from 10 till 12
Price:
One session € 35,-  Sign up
Pass for 3x € 95,- Sign up
Pass for 5x €150,- Sign up
This includes:
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack

Workshop Zeg het met bloemen

Het voorjaar komt eraan! Daarom maken we in maart en april elke woensdag één bepaalde bloem van wol.

De ene week vilten we een bloem van wol met warm water en zeep. Zie de voorbeelden op de eerste foto (links), in de planning in rood

De andere week maken we een bloem van wolvilt met schaar en lijmpistool.  Zie de voorbeelden op de laatste foto (rechts), in de planning in blauw

Je kan één keer, meerdere keren of alle acht keer met deze workshop meedoen.

De planning is
8 maart       - bloem op steel of als broche
15 maart      - pioenroos
22 maart     - klaproos
29 maart     - lavendel
5 april           - dubbele lelieachtige bloem
12 april         - roos
19 april         - bloemen aan koord
26 april        - magnoliatak

Wanneer:
Alle woensdagochtenden in maart en april
van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten:
Losse workshop € 35,- Aanmelden
Strippenkaart voor 3x  € 95,- Aanmelden
Strippenkaart voor 5x  €150,- Aanmelden
Inbegrepen zijn:
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers

3D Felting

In this workshop we'll do 3D felting. You can make a cat-basket, a bird-nest to hang in a tree or a bag.

It is truly surprising how you make 3D out of a flat shape and it is tough work too! That's why this workshop takes a bit longer and soup and bread is included.

I recommend to decide before the workshop what you want to make and which color(s), then I can bring the necessary materials.

When:
March 1  from 10 till 2.30
Price:
€ 49,50
  This includes:
- the workshop
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack, soup and bread
Sign up here

3D Vilten

In deze workshop gaan we 3D vilten. Je kan bijvoorbeeld een kattenmandje maken, een vogelnestje voor in de boom of een tas.

Het is heel verrassend hoe je uit een platte vorm toch 3D vilt maakt, en het is óók hard werken! Vandaar dat deze workshop wat langer duurt en dat soep en brood inbegrepen is.

Het is goed om van tevoren al te bedenken wat je precies wilt maken en in welke kleur, dan kan ik zorgen voor de benodigde materialen.

Wanneer:
1 maart van 10.00 tot 14.30 uur
Kosten:
€ 49,50    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshop
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers, soep met brood
Aanmelden

Beads and colors

Do you know that colors influence your mood, your day, how you feel for a great deal? Colors do have a meaning or symbolize something. So your color choice is meaningful as well.

In this workshop we'll work around this theme. We dive into the meaning and symbols of colors, while you learn to wetfelt beads in beautiful soft merinowool in the colors of your choice. You can even embellish your beads with embroidery.

In the end you make a gorgeous necklace with felted beads.

When:
No dates planned yet
Price:
€ 95,-  This includes:
- the series of 3 sessions
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack
Sign up:
Please send an email to monique@yemanja.eu

Kralen en kleuren

Wist  je dat kleuren  van grote invloed zijn op jouw stemming, je dag, hoe jij je voelt? Kleuren hebben betekenis of staan symbool voor iets. Jouw kleurkeuze heeft dus ook betekenis.

In deze workshop gaan we hiermee aan de slag. We duiken in die betekenis van kleuren, terwijl je kralen leert vilten van prachtige zachte merinowol in de kleuren van jouw keuze. Die kralen kan je nog verder versieren met borduursel.

Uiteindelijk maak je een prachtig halssieraad van de gevilte kralen.

Wanneer:
Nog geen data gepland
Kosten:
€ 95,-    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshopserie van drie dagdelen
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers
Aanmelden:
Stuur een email naar monique@yemanja.eu

Catching dreams

Dreamcatchers are very much in fashion nowadays. A dreamcatcher is a symbol from the culture of Native-Americans. It was used to keep bad thoughts or dreams away and catch the good ones. You make your dreamcatcher personal by attaching small objects that are meaningful to you. Back then they were often small stones, beads or feathers.

In this workshop we'll work on catching yóúr dreams. What dreams are they? Which thoughts do you like to keep with you? And -just as important- which thoughts do you want to let go?

We'll look into this theme in a playful way in a small group. You'll share only what you want. And in the meantime we'll make dreamcatchers. You'll learn techniques of wrapping and knotting. If you want you can also crochet or macramé, if you know how to do this already. You choose from the colors and materials available. And to make it more personal you can bring small precious-to-you objects.

You can make two or three dreamcatchers of different sizes. You can attach them to eachother or to a branch. Or you keep one for yourself and give the other as a present to a beloved one.

When:
No dates planned yet
Price:
€ 95,-  This includes:
- the series of 3 sessions
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack
Sign up:
Please send an email to monique@yemanja.eu

Dromen vangen

Dromenvangers zijn erg in fashion tegenwoordig. Een dromenvanger is een symbool uit de cultuur van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Het werd gebruikt om slechte gedachten en dromen bij je weg te houden en goede gedachten te vangen. Je maakt je dromenvanger persoonlijk door er kleine voorwerpen aan te hangen die voor jou betekenis hebben. Toen waren dat vaak veren, steentjes, kralen en dergelijke.

In deze workshop gaan we aan de slag met het vangen van jóúw dromen. Welke dromen heb jij? Welke gedachten houd je graag bij je? En -net zo belangrijk- welke gedachten wil je loslaten?

We onderzoeken dit thema op speelse wijze in een klein groepje. Je hoeft nooit méér te delen dan je wilt. Intussen maken we dromenvangers. Je leert een techniek van wikkelen en knopen. Natuurlijk kan je ook een dromenvanger haken of macramé knopen, als je die technieken al kent. Je kiest zelf je kleuren en materialen uit alles wat er ligt. Extra persoonlijk maak je jouw dromenvanger(s) met dingen die je zelf meeneemt.

Je maakt twee of drie dromenvangers van verschillend formaat. Je kunt ze onder elkaar hangen of naast elkaar aan een tak of er één zelf houden en de ander cadeau geven.

Wanneer:
Nog geen nieuwe data gepland
Kosten:
€ 95,-    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshopserie van drie dagdelen
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers
Aanmelden:
Stuur een email naar monique@yemanja.eu

Trees and connection

A tree stands solidly rooted in the earth and reaches with its branches to the sky. Trees communicate with eachother via an intricate artery system in the ground. And their branches high up are never in eachother's way.
In many cultures trees play an important role. A village gathers around a tree. In a tree we can see the seasons passing, the circle of life. A tree of life is a symbol for the connection between heaven and earth.

Every session we start with a tree-story, followed by a question or a game. Trees have lots to tell us! Then you'll get working on making our own tree of life. You make it in a ring or hoop with rope and wool. You'll learn some basic macramé-knots. You can personalise your tree of life by bringing small objects to hang in.

When:
No dates planned yet
Price:
€ 95,-  This includes:
- the series of 3 sessions
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack
Sign up:
Please send an email to monique@yemanja.eu

Bomen als verbinding

Een boom staat stevig geworteld in de aarde en reikt met zijn takken naar de hemel. Bomen communiceren met elkaar via een vatensysteem in de grond. En hun takken in de lucht zitten elkaar nooit in de weg.
In veel culturen spelen bomen een bijzondere rol. Een dorp verzamelt zich rond een boom. Aan een boom zien we de seizoenen, de kringloop van het leven. Een levensboom staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde.

Elke bijeenkomst beginnen we met een bomen-verhaal, met daaraan gekoppeld een vraag of spel. Bomen hebben ons namelijk van alles te vertellen! Daarna ga je lekker aan de slag met het maken van je eigen levensboom. Die maak je in een ring of hoepel met touw en wol. Je leert hierbij een aantal basis macramé knopen. Je kunt jouw levensboom nóg persoonlijker maken door zelf voorwerpen mee te nemen en erin te hangen.

Wanneer:
Nog geen nieuwe data gepland
Kosten:
€ 95,-    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshopserie van drie dagdelen
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers
Aanmelden:
Stuur een email naar monique@yemanja.eu

Playing with wool = freeform crochet

Are you familiar with the basics of crochet and do you want to improve your skills? Do you like crocheting, but would you like to put in some more creativity? Then this workshop is for you!

In three morning sessions I teach you the secret of freeform crochet. Let go of crocheting in a straight-forward way. Just start somewhere, add some colors and different stitches, play with the yarn, and create something beautiful from your hands.

You crochet with Yemanja's yarn to practice. At the end of the workshop you take a beautiful freeform small bag  or purse home (so you'll have practiced all the necessary steps).

You need to know basic crochet to participate.

When:
No dates planned yet
Price:
€ 95,-  This includes:
- the series of 3 sessions
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack
Sign up:
Please send an email to monique@yemanja.eu

Spelen met wol = freeform haken

Ken jij de basics van haken en wil je je skills uitbreiden? Vind je het leuk om iets te haken maar zou je wel meer creativiteit in je werk willen? Dan is deze workshop iets voor jou!

In drie ochtenden leer ik je het geheim van freeform haken. Laat het rechttoe-rechtaan haken los. Begin ergens, voeg kleuren en steken toe, speel met de garens en laat zo iets moois ontstaan uit je vingers.

Je haakt met bolletjes wol van Yemanja om te oefenen. Je gaat na de workshops naar huis met een klein tasje, zodat je alle stappen een keer gedaan hebt.

Basic haakervaring vereist.

Wanneer:
Nog geen nieuwe data gepland
Kosten:
€ 95,-    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshopserie van drie dagdelen
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers
Aanmelden:
Stuur een email naar monique@yemanja.eu

Amulet

Who does not want some extra protection? An angel sitting on her shoulder? A hamza-hand on your necklace? Maybe a horseshoe on the wall or Horus' eye in a bracelet? Objects bringing luck or keeping evil away are of all times and cultures.

In this workshop we explore these different symbols. You choose which one matches  with you. You design your amulet first on paper. Then you make a sturdy woolen base with wet-felting technique. You decorate your amulet with beads, embroidery, needle-felting etc. As finishing touch you attach it on a silk lace.

When:
No dates planned yet
Price:
€ 95,-  This includes:
- the series of 3 sessions
- all materials necessary
- coffee/tea with a snack
Sign up:
Please send an email to monique@yemanja.eu

Amulet

Wie wil er niet wat extra bescherming? Een engeltje op haar schouder? Een hamza-handje aan een ketting? Een hoefijzer aan de muur of het oog van Horus in een armband? Voorwerpen die geluk brengen of onheil weghouden zijn van alle tijden en culturen.

In deze workshop kijken we naar die verschillende symbolen en kies je welke bij jou past. Je ontwerpt je amulet eerst op papier. Daarna vilt je een stevige basisvorm van wol met de nat-vilt-techniek. De basisvorm versier je met kraaltjes, borduurwerk, naaldvilten enzovoort. Tot slot bevestig je jouw amulet aan een mooie zijden veter.

Wanneer:
Nog geen nieuwe data gepland
Kosten:
€ 95,-    In de prijs inbegrepen zijn:
- workshopserie van drie dagdelen
- alle benodigde materialen
- koffie/ thee met wat lekkers
Aanmelden:
Stuur een email naar monique@yemanja.eu

Adres Pygmalion Poort:

Pygmalionstraat 5, 1363 SC Almere Poort

Route: vanaf de A6 afslag Almere Poort.
OV: vanaf Station Almere Poort of Almere Centrum met de bus naar bushalte Homeruskwartier Midden. vanaf de bushalte is het ± 6 minuten lopen.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en in de buurt. In Almere Poort is het vrij parkeren.